ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้ารับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560
วันที่ 29 มีนาคม 2561

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
        - รายงานตัว เวลา 07.30 - 08.30 น.

        - รายชื่อนักเรียนเข้ารับประกาศนียบัตร

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
        - รายงานตัว เวลา 12.00 - 13.00 น.

        - รายชื่อนักเรียนเข้ารับประกาศนียบัตร

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th