ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา  2/2561

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1  กำหนดให้เข้าแข่งขันเพื่อนำเสนอโครงงานรอบที่ 2 

ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561  ณ อาคารสิรินธร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ติดตั้งผลงานตั้งแต่เวลา  07.00 น.  เป็นต้นไป

เริ่มลงทะเบียน  08.30 - 09.00 น.

<<คลิกดูรายละเอียดที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th