ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง   ประกาศผลการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา รอบคัดเลือก ประจำปี 2561

ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชที่ 3/2561

<<คลิกดูรายละเอียดที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th