สอบวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561  ณ อาคารสิรินธร (หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่บอร์ดด้านล่างอาคารสิรินธร)

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ >>>>>>   ระดับประถมศึกษ    ระดับมัธยมศึกษา

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th