งานวัดผล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 วันที่ 20 - 26 กันยายน 2561

<< คลิกดูตารางสอบที่นี่ >>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th