โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางด้านวิชาคณิตศาสตร์  ประจำปี 2561

<ดูรายละเอียดการสอบและสมัครทางออนไลน์ได้ที่นี่>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th