โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

ประจำปี 2561

<ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th