โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว  ทำหน้าที่ครุผู้สอน (วิชาเอกนาฏศิลป์พื้นเมือง)

<ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกที่นี่>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th