โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างเพื่อสอนวิชาเอกนาฏศิลป์พื้นเมือง

<ดูประกาศได้ที่นี่>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th