กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

เปิดรับสมัครสอบวัดความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ Thai Test 2018

 

****หมายเหตุ :  งดรับสมัครหน้างาน****  

<<ดูรายละเอียดการสมัครและการสอบได้ที่นี่>>

<<ใบสมัครสอบแข่งขัน>>

<<สมัครออนไลน์>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th