ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน(วิชาเอกสังคมศึกษา)

<ดูรายชื่อได้ที่นี่>

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th