กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ  English Test 2018

ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

-------------------------

kiss ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

kiss ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

kiss ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

kiss ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

kiss ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

kiss ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

kiss ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th