กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Math Contest 2018  ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561  

ณ สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

----------------------

laughing ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

embarassed ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

-----------------------

money-mouth ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

tongue-out ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

cool ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

------------------------

kiss ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

innocent ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

surprised ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th