โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ รายละเอียดดังแนบ

โครงการพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th