ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โครงการห้องเรียนพิเศษ

EP

AP

YSP

 

 EP (เพิ่มเติม)

AP (เพิ่มเติม)

YSP (เพิ่มเติม)

  

smile ดูคะแนนรายบุคคล ม.1 และ ม.4 smile

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

โครงการห้องเรียนพิเศษ

EEP

วคทส

FLAP

EP

AP

YSP

ม.4 (เพิ่มเติม)

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th