ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

smile  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

smile  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th