แจ้งนักเรียน ม.1 ม.4 ที่จะเข้ารับการปฐมนิเทศในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th