โครงการ “ลูกเบ็ญจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ” รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th