ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง  ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา

ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

<<คลิกดูรายละเอียดที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th