ประกาศผลการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา รอบคัดเลือก  ประจำปี 2562 

โดยศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จ.อุบลราชธานี

--------------------------

 

<<คลิกดูรายละเอียดที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th