เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ศูนย์สอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

 

<<ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th