กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ป.6 - ม.6 

สอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิชาสังคมศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 - 25 พฤศจิกายน 2562

สอบวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562

(ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่)

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th