กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิชาภาษาไทย  Thai Test  2019  ประจำปี 2562

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ป.6 - ม.6 สมัครสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2562

สอบวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562

 

<<ดูรายละเอียดที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th