กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  ประจำปี 2562

Science Test 2019

สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.6

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 พฤศจิกายน 2562

สอบวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

<<ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th