เรียน  ผู้ปกครองและคุณครูที่ส่งนักเรียนสมัครสอบ English Test 2019 

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันจัดสอบ English Test 2019  จากเดิมวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 >>>>เปลี่ยนใหม่เป็น วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562            เนื่องจากนักเรียนระดับประถมศึกษาติดภารกิจการสอบของ สอวน.กันหลายโรงเรียนทางกลุ่มสาระฯ            จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันจัดสอบเพื่อให้นักเรียนทุกๆระดับชั้นเข้าสอบโดยพร้อมเพรียงกัน

.................................

<<ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่>>

 

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th