ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน(วิชาสังคมศึกษา) 

<<คลิกตรวจสอบรายชื่อที่นี่>>

  

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th