ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน(วิชาเอกนาฏศิลป์พื้นเมือง)

<<คลิกดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th