ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป้นเลิศทางคณิตศาสตร์ (TEDET)  ประจำปี 2562

สอบวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30 - 16.30 น.

--------------------------------------------

<<รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2>>

<<รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3>>

<<รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4>>

<<รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5>>

<<รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6>>

<<รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1>>

<<รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2>>

<<รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3>>

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th