ประกาศห้องสอบการแข่งขันคณิตศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2562 

สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

.............................................................

<<ดูรายชื่อและห้องสอบได้ที่นี่>>

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th