ประกาศรายชื่อที่นั่งสอบ นักเรียนอบแข่งขัน TDET รอบ All Star Intelligent Contest 

สอบในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562

<<ระดับประถมศึกษา>>

<<ระดับมัธยมศึกษา>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th