กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ประกาศผลสอบ  Social Test 2019  ครั้งที่  7  ปีการศึกษา  2562

นัดหมายผู้ที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร  รายงานตัวที่บริเวณด้านหลังเสาธงโรงเรียน 

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563  ก่อนเวลา  07.30 น.

เพื่อเตรียมขึ้นรับรางวัลและเกียรติบัตร  ณ พิธีการหน้าเสาธง

<<ตรวจสอบดูรายชื่อที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th