ประกาศร่าง TOR การจ้างงานก่อสร้างโดมอเนกประสงค์และพื้นลานอเนกประสงค์ 121 ปี "รวมพลังสามัคคีสร้างโดม เพื่อลูกเบ็ญ" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

<< คลิกดูรายละเอียดที่นี่ >>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th