ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  (ศูนย์สอบที่ 35)

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ  ประจำปี 2563

รอบสอง ระดับประเทศ

...........................................................

<ดูรายละเอียดที่นี่>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th