ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดดังนี้

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th