โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช มีความประสงค์ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมคุณภาพ จำนวน 20 รายการ รายละเอียดดังแนบ <<คลิกดูรายละเอียดที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th