ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ม.1 เขตพื้นที่บริการ
นักเรียนทั่วไป
ความสามารถพิเศษ
เอกสารไม่สมบูรณ์
   
ม.4 ม.3 (เดิม)
นักเรียนทั่วไป
เอกสารไม่สมบูรณ์

 

กรณีเอกสารการสมัครไม่สมบูรณ์

ให้ส่งเอกสารที่งานวิชาการ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th