ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2564

 

ม.1

เขตพื้นที่บริการ
นักเรียนทั่วไป
เงื่อนไขพิเศษ
ความสามารถพิเศษ

 

ม.4 ม.3 เดิม
นักเรียนทั่วไป
เงื่อนไขพิเศษ

 

>> คะแนนสอบรายคน <<

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th