ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (วิชาเอกนาฏศิลป์พื้นเมือง)

<<ดูรายละเอียดที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th