โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 

ประจำปีการศึกษา 2563

(ตามรายละเอียดกำหนดการที่ประกาศไปแล้วนั้น)

     นักเรียน ม.4  เข้ารับการปฐมนิเทศในวันจันทร์ที่  29 มิถุนายน 2563

นักเรียน ม.1  เข้ารับการปฐมนิเทศวันอังคารที่  30 มิถุนายน 2563

 

โดยใช้หอประชุมเบญจานุสรณ์ และ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี  สลับกันทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย

เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมตามระเบียบนโยบาย พรก.ฉุกฉิน

(หมายเหตุ : ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้ พร้อมกระเป๋า , อาหารว่าง , เฟซชิวไว้แจกให้ใช้ในวันเปิดภาคเรียน)

..........................................................

 

<<ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ม.1  ได้ที่นี่>>

 

<<ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ม.4  ได้ที่นี่>>

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th