โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้จัดทำวิดีทัศน์การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 New Students-New Normal โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม.29  

<<<<คลิกดูวิดีทัศน์ที่นี่>>>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th