โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ขอเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.2 - ม.3 เข้าร่วมสอบ TEDET Test  ซึ่งเป็นระบบการจำลองการสอบประเมิน TEDET ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  และเตรียมความพร้อมก่อนการสอบประเมินจริง  นักเรียนที่ได้ฝึกฝนทักษะจะเกิดความคุ้นเคย ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยจัดให้สอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย    kiss TEDET Moock Test ครั้งที่ 1 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2563  ที่ www.tedet.or.th/MockTest   **นักเรียนที่สอบ TEDET Mock Test  วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1  ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2563  จะมีสิทธิ์เข้าร่วมเรียนรู้เทคนิคในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์กับรุ่นพี่  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบประเมิน TEDET     embarassed สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการสอบประเมินโครงการ TEDET สามารถสมัครได้ถึง  วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563  ณ ศูนย์ประเมินโดย   cool ขอรับใบสมัครที่ศูนย์สอบประเมิน หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tedet.or.th/main/download.asp   cool กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครพร้อมชำระค่าสมัครได้ที่ศูนย์สอบประเมิน ตรวจสอบรายชื่อได้ที่  www.tedet.or.th/main/school_join.asp   ...   จัดสอบประเมินพร้อมกันทั่วประเทศ  ณ ศูนย์สอบประเมินทั่วประเทศ  ระดับประถมศึกษาเวลา 08.30 - 12.00 น. / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเวลา 13.00 - 16.30 น.

ติดตามข้อมูลข่าวสารดพิ่มเติมได้ที่  www.tedet.or.th      หรือที่  Line : tedet.or.th

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th