กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  กำหนดจัดสอบ  Social  Test 2020  

ในวันเสาร์ที่  6 มีนาคม 2564 

ณ  สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

...ตามตารางเวลาดังนี้...

รอบที่ 1     ป.6 , ม.2 , ม.5          สอบเวลา  08.30 - 09.30 น.

รอบที่ 2     ม.1 , ม.3 , ม.4 , ม.6    สอบเวลา  13.00 - 14.00 น.

 

<<ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบได้ที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th