โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช มีความประสงค์จะรับสมัคร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม ดังนี้

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th