การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับ

นักเรียน,เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง สำหรับครูผู้สอน

---------------------------

<ดูรายละเอียดจากงานพัสดุได้ที่นี่>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th