โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 9 ที่นั่ง  จำนวน 1 คัน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

คลิกเลย

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th