โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อเครื่อง Copy Printer ชนิดพิมพ์สีและเรียงเย็บได้ จำนวน 1 เครื่อง  <<คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th