โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมคุณภาพ หมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 60 รายการ  (คลิกดูรายละเอียดที่นี่)

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th