--วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 --

งานแนะแนวโรงเรียน พร้อมด้วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นตัวแทนคณะครูในนามของกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ มณฑลพิธีวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

.........................................................................

<<Click ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th