กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม "พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณนานัปการ โดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" โดยนายประจักษ์ สีแสด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายขุนอธิป ทองผาย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป , คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักเรียนโครงการพิเศษ วคทส. , YSP เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในปีนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดพิธีนี้เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ หอประชุเบญจานุสรณ์

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th