วันที่ 1 กันยายน 2565 พิธีไหว้ครู ครั้งที่ 17 และค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน ครั้งที่ 18 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โดยมี นายประจักษ์ สีแสด รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์
 
Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th